O nás

Jsme společenství věřících, kteří poznali Boha. Věříme, že pouze v osobním vztahu s Ním můžeme nalézt to, pro co jsme byli stvořeni a rozvinout náš plný potenciál.

Naší hybnou silou je poznání Boží dobroty a lásky k lidem. Tuto lásku chceme šířit dál. Našim cílem je, aby lidé poznali Boha a žili ve spojení s ním.

Scházíme se, abychom se navzájem inspirovali a povzbuzovali žít život v plnosti vztahu s Bohem tak, jak ho žil Ježíš. Následujeme jeho učení týkající se uzdravování, moudrosti v životě a pomoci druhým.

Ježíšův způsob života je pro nás vzorem. Ježíš žil v dokonalém spojení s Bohem. Žil život lásky a pomoci lidem, ale i pravdy a konfrontace s povrchností. Život, který manifestoval autoritu nad zlem a navracel lidem svobodu od nemocí, bolesti a trápení.
Inspiraci čerpáme také ze života prvních křesťanů, jak je zachycen v Nové smlouvě - Bibli. Věříme, že Bůh k lidem mluví skrze Bibli - Boží slovo. Její moudrost je použitelná v našem každodenním životě. Zároveň Bůh k lidem promlouvá na osobní rovině.

Ježíš přišel vyhledat a zachránit to, co bylo ztraceno.
V životech lidí toho bylo hodně ztraceno: prožitek plnosti vztahu s Bohem; vědomí přijetí, lásky a pokoje; identita člověka; zdraví; radost; pokora… Naším cílem je pomáhat lidem vrátit to, co jim bylo ukradeno. A to jak lidem v rámci našeho společenství, tak i těm, s nimiž se každodenně setkáváme.

Cílem našich setkání je také vzájemné povzbuzování a podpora rozvoje každého jednotlivce.
Je pro nás klíčové vnímat každého člověka v jedinečnosti, ke které byl stvořen – vnímat jeho specifické dary a schopnosti. Je pro nás důležité, aby je znal i on sám. Proto se navzájem povzbuzujeme k plnému rozvinutí potenciálu, který do nás Bůh vložil. Jsme si vědomi, že skutečnou změnu a růst v nás může způsobit jedině vztah s Bohem na osobní rovině, za který je člověk sám zodpovědný. Snažíme se druhým ukázat jak na to.

 

Mezi naše další činnosti patří:
  • návštěvy nemocných, modlitby za uzdravení, podpora jejich blízkých v těžkých dobách
  • tvorba a distribuce evangelizačních letáků v češtině, angličtině a ruštině
  • překlad a vydávání knih s křesťanskou tématikou
  • hudební tvorba, produkce dětského hudebního CD
  • osobní rozhovory - podpora manželství a rodin
  • pravidelná setkávání: společné chvály, vyučování praktické moudrosti z Božího slova, modlitby

 
Chtěli bychom, aby lidé měli svobodu mezi nás přijít i svobodně odejít. Zároveň zde vzniká tým lidí, které spojují podobné hodnoty a touhy. Těšíme se na setkání.