Možná nevěříš v Boha, ale on stále věří v tebe.
Bůh je láska a má tě rád. (1. Jan 4:16, Bible)
Pozice tvého srdce určuje perspektivu, ze které se díváš na svět. (Joshua Ortman)
KDO JE BŮH

Otec, táta, přirozená autorita, přítel, ten, kdo vždy naslouchá, ten, kdo k lidem mluví, ten kdo miluje bez výhrad, ten, kdo nepůsobí zlo.

Myšlenka na Boha, na to, jestli skutečně je, a pokud ano, tak jaký je, napadla už nejspíš každého z nás. Někdo o Bohu přemýšlí, někdo ho postupně pouští do svého života a někdo mu otevřel dveře do života naplno.

Základem je, že Bůh je. Jeho podstatou je bezpodmínečná láska k lidem. Boha nelze plně obsáhnout do pár vět, nelze ho zaškatulkovat do přesné definice a říct, tohle je Bůh. Určité Boží vlastnosti však lze říci s jistotou.

Bůh je živý a dobrý. Bůh je spravedlivý a milující, ten který vychovává, napravuje, povzbuzuje a posouvá dál.

Bůh je živá osoba a přeje si mít s každým člověkem osobní vztah. Vztah je to podstatné, to, k čemu nás Bůh chce zpátky dovést. K tomu, abychom se znovu napojili na správný zdroj a žili v souladu s ním. více