O nás

Jsme společenství věřících lidí, kteří poznali Boha. Věříme, že pouze v osobním vztahu s Ním můžeme nalézt to, pro co jsme byli stvořeni a rozvinout náš plný potenciál.

Poznali jsme, že Bůh, náš stvořitel, je dobrý, milující, pravdivý a spravedlivý. Právě poznání Boží dobroty, lásky k lidem a jeho síly, je naší vnitřní motivací. Naším cílem je, aby lidé Boha poznali a žili ve spojení s ním.

Věříme, že každý člověk může prožít setkání s Bohem na osobní úrovni a navázat s ním vztah. Záleží jen na jeho rozhodnutí.

Scházíme se, abychom se vzájemně inspirovali a povzbuzovali žít život ve vztahu s Bohem tak, jak ho žil Ježíš. Naším cílem je následovat jeho učení týkající se způsobu života, moudrosti, pomoci druhým, podpory duševního i fyzického zdraví a uzdravování.

Protože máme rádi hudbu, obvykle na našich setkáních Bohu zpíváme a chválíme ho za dobré věci, které s námi sdílí. Také se společně modlíme a vyučujeme se z Božího slova úspěšnému způsobu života v Boží moudrosti. Zakoušíme tak atmosféru Boží přítomnosti i vzájemné blízkosti.

Vzorem je pro nás Ježíšův způsob života. Ježíš žil v dokonalém spojení s Bohem. Žil život lásky a pomoci lidem, ale i pravdy a konfrontace s povrchností. Život, který manifestoval autoritu a navracel lidem svobodu v mnoha oblastech – strachu, smutku, trápení, bolesti, duševních i fyzických nemocí aj.

Inspiraci čerpáme také ze života prvních křesťanů, jak je zachycen v Nové smlouvě – Bibli. Bibli považujeme za Boží Slovo (Bůh k nám skrze ni hovoří). Její moudrost je velmi dobře aplikovatelná v našem každodenním životě.

Ježíš přišel vyhledat a zachránit to, co bylo ztraceno.
V životech lidí toho bylo ztraceno hodně – prožitek plnosti vztahu s Bohem, vědomí přijetí, lásky a pokoje, identita člověka, zdraví, radost, pokora… Naším cílem je pomáhat lidem vrátit to, co jim bylo ukradeno. A to jak lidem v rámci našeho společenství, tak i těm, s nimiž se každodenně setkáváme.

Co děláme

Cílem našich setkání je kromě společného prožívání Boží přítomnosti také vzájemné povzbuzování a podpora rozvoje každého jednotlivce.
Je pro nás klíčové vnímat každého člověka v jedinečnosti, ke které byl stvořen – vnímat jeho specifické dary a schopnosti. Je pro nás důležité, aby je znal i on sám, mohl v nich růst a používat je pro dobro druhých. Proto se navzájem skrze duchovní dary povzbuzujeme k plnému rozvinutí potenciálu, který do nás Bůh vložil. Jsme si vědomi, že skutečnou změnu a růst v nás může způsobit jedině vztah s Bohem na osobní rovině, za který je člověk sám zodpovědný. Snažíme se druhým ukázat jak na to a moc se jim při tom nestavět do cesty. Jsme připraveni poskytnout pomoc a podporu v procesu růstu, avšak věříme, že individuální vztah Boha a člověka je klíčový. Ježíše vnímáme jako hlavního prostředníka mezi Bohem a člověkem.

Mezi naše další činnosti patří

  • návštěvy nemocných, modlitby za uzdravení, podpora jejich blízkých v těžkých časech
  • tvorba a distribuce evangelizačních letáků v češtině, angličtině a ruštině
  • překlad a vydávání knih s křesťanskou tématikou
  • hudební tvorba, produkce dětského hudebního CD
  • osobní rozhovory – podpora manželství a rodin
  • pravidelné modlitby za aktuální témata
  • pravidelná setkávání

Chtěli bychom, aby se lidé cítili svobodně mezi nás přijít stejně jako odejít. Zároveň zde vzniká tým lidí, které spojují podobné hodnoty a touhy. Těšíme se na setkání.