Vztah

BŮH

Otec, táta, přirozená autorita, přítel, ten, kdo vždy naslouchá, ten, kdo k lidem mluví, ten kdo miluje bez výhrad, ten, kdo nepůsobí zlo.

Myšlenka na Boha, na to, jestli skutečně je, a pokud ano, tak jaký je, napadla už nejspíš každého z nás. Někdo o Bohu přemýšlí, někdo ho postupně pouští do svého života a někdo mu otevřel dveře do života naplno.

Základem je, že Bůh je. Jeho podstatou je bezpodmínečná láska k lidem. Boha nelze plně obsáhnout do pár vět, nelze ho zaškatulkovat do přesné definice a říct, tohle je Bůh. Určité Boží vlastnosti však lze říci s jistotou.

Bůh je živý a dobrý. Bůh je spravedlivý a milující, ten který vychovává, napravuje, povzbuzuje a posouvá dál.

Bůh je živá osoba a přeje si mít s každým člověkem osobní vztah. Vztah je to podstatné, to, k čemu nás Bůh chce dovést. K tomu, abychom se napojili na správný zdroj a žili v souladu s ním.

ČLOVĚK

Záměrem Boha je v lidech probudit a vybudovat pravdu o tom, kým skutečně člověk je.

Duševně a fyzicky silný jedinec, který je duchovně ukotvený ve vztahu s Bohem. Nepochybuje o sobě, ani se nepovyšuje, zná svou pravou hodnotu. Ví, že je milován Bohem, a proto je schopen milovat druhé a pomáhat jim. Jeho život není motivován strachem a zraněními, která utrpěl. Má partnera, který ho vždy slyší a komunikuje s ním v jakékoli životní situaci.

Ať už v důsledku svého životního stylu, zkresleného vnímání či pýchy většina lidí ztratila schopnost žít ve spojení s Bohem. Lidé často analyzují a posuzují vše pouze dle vlastního úsudku a přesvědčení, příliš se zaměřují na sebe samé a hledají krátkodobá duševní uspokojení. Vyústěním bývá zmatek a otázky typu: „jak z toho ven“, „co mám dělat“, „proč jsem tady“.

Víra v Boha není berličkou pro psychiku člověka. Pouze skutečný vztah s Bohem a spojení s ním, uschopňuje člověka prožít kvalitní život a naplnit potenciál, který do něj byl od začátku vložen, ale který člověk často sám v sobě složitě hledá. Lidé touží po návratu k jednoduchosti, síle, stabilitě a úlevě od výkonu.

Být duchovně, duševně a fyzicky svobodný a zdravý člověk, který stojí pevně nohama na zemi a zároveň je pod duchovní ochranou – takto je možné žít. Takto máme žít.

Zažívat opravdovou vděčnost za život, mít radost a cítit úlevu, být pomocníkem druhých, má být běžnou součástí našeho každodenního života. A pokud se tak neděje, něco je třeba změnit.

BŮH A ČLOVĚK

Vytvoření osobního vztahu s Bohem je přirozenou podstatou našeho života a jeho hlavním záměrem. Obrátit se k Bohu a chtít ho poznat je svobodné rozhodnutí člověka. Každý z nás jej může ve svém životě udělat.

Osobní setkání s Bohem a navázání vztahu s ním je nepředatelný zážitek - pro každého člověka jedinečně připravený.

Určité vnímání Boha v životě každého z nás je jedna věc, ale takzvané znovuzrození - trvalé duchovní napojení na Boha, věc druhá. Člověk, který se pro tento krok rozhodne, prožije celkové „očištění“ skrze vyjádření upřímné pokory k Bohu, požádání o pomoc a o odpuštění svých chyb.

Ten, kdo za svého života geniálně prezentoval osobní, zdravý vztah s Bohem, byl Ježíš. Ježíš v celém procesu hraje zásadní roli a je výsadou každého člověka ho poznat. Vědět, jaký byl za svého života a jakou úlohu hraje v setkání s Bohem dnes.

Získat znovu plnohodnotný status Božího dítěte (ať už je nám 20 či 50), autoritu a sílu, slyšet jeho hlas je to, po čem jistě každý člověk hluboko v srdci touží.

Možná nevěříš v Boha, ale on stále věří v Tebe.