Chci podpořit

Chci pomoci

Pokud byste rádi podpořili to, co děláme, můžete tak učinit následujícími způsoby.

Peněžním darem, odčitatelným od základu daně
CZK účet: 2800257671 / 2010
EUR účet: 2900257695 / 2010
Při platbě ze Slovenska 2800257671 / 8330 (slovenský účet)

KÁZÁNÍ a VYUČOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA, SPRÁVA SBORU - variabilní symbol 333
ALMUŽNY
- podpora potřebných lidí v tíživé životní situaci - variabilní symbol 888
EVANGELIZACE
- pořádání veřejných evangelizačních akcí a tisk evangelizačních materiálů, správa webu - variabilní symbol 777
NEDĚLKA ŘEKY ŽIVOTA - variabilní symbol 123
ZÁCHRANA DÍLA VÁCLAVA LAMRA - pomoc vdově Marii Lamrové se správou a vytvořením oficiálního portfolia výtvarného a textového odkazu Václava Lamra - digitalizace, vytvoření webového portfolia - variabilní symbol 555
CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ nahrávání a zveřejnění chval a uctívání - variabilní symbol 999

Modlitbou

Materiální pomocí

Zapojením se do "Kristova těla" jako správný týmový kloub (Efezským 4:16)

Více o naší činnosti se dozvíte zde nebo nás kontaktujte. Rádi s vámi vše probereme.

Věříme, že každého člověka Bůh posouvá dopředu a dává mu potřebnou sílu a kuráž pomáhat druhým v nejrůznějších oblastech. Ať už jste znovuzrozený „nováček“, člověk, který chce růst v poznání Boha, či „dospělý“ křesťan a máte touhu zapojit se do pomoci druhým, tento způsob může být cestou.

Věříme, že každý člověk je Bohem uschopněn "růst do Krista" – tedy stát se po svém znovuzrození postupně dospělým křesťanem – svobodným a silným člověkem se zdravými postoji a s radostí v srdci. Růst do Krista znamená učit se činit stejné skutky jako Ježíš – podporovat, pomáhat a uzdravovat lidi ve svém okolí, a pokud je potřeba předat jim to, co Bůh naučil vás.

Mít v životě stabilitu a být schopen pomoci druhým v případě potřeb je jednou z klíčových životních výher, které můžeme mít.

 

Děkujeme všem za veškerou pomoc a zapojení se v činnostech. Věříme, že každý dar či jakákoliv pomoc, která je dána upřímně ze srdce, způsobí požehnání nejen v životě potřebných, ale také ve vašem.