Vztah

BŮH

Otec, táta, přirozená autorita, přítel, ten, kdo vždy naslouchá, ten, kdo k lidem mluví, ten kdo miluje bez výhrad, ten, kdo nepůsobí zlo.

Myšlenka na Boha, na to, jestli skutečně je, a pokud ano, tak jaký je, napadla už nejspíš každého z nás. Někdo o Bohu přemýšlí, někdo ho postupně pouští do svého života a někdo mu otevřel dveře do života naplno.

Základem je, že Bůh je. Jeho podstatou je bezpodmínečná láska k lidem. Boha nelze plně obsáhnout do pár vět, nelze ho zaškatulkovat do přesné definice a říct, tohle je Bůh. Určité Boží vlastnosti však lze říci s jistotou.

Bůh je živý a dobrý. Bůh je spravedlivý a milující, ten který vychovává, napravuje, povzbuzuje a posouvá dál.

Bůh je živá osoba a přeje si mít s každým člověkem osobní vztah. Vztah je to podstatné, to, k čemu nás Bůh chce zpátky dovést. K tomu, abychom se znovu napojili na správný zdroj a žili v souladu s ním.

ČLOVĚK

Záměrem Boha je v lidech probudit a vybudovat pravdu o tom, kým skutečně člověk je.

Duševně a fyzicky silný jedinec, který je chráněný, zocelený, stabilní, duchovně ukotvený ve vztahu s Bohem a pomáhající druhým.

Člověk, žijící ve vztahu s Bohem již nemá pochybovat o tom, kým je, má vědět, že nikdy není sám, že má partnera, který ho vždy slyší a komunikuje s ním v jakékoli životní situaci.

Ať už životním stylem, nesprávným vnímáním či pýchou, člověk v mnoha případech s Bohem plné napojení ztratil. Lidé více analyzují a posuzují věci pouze dle vlastního úsudku a přesvědčení, příliš se zaměřují na sebe samé a hledají krátkodobá duševní uspokojení. Vyústěním je často zmatek a otázky typu: „jak z toho ven“, „co mám dělat“, „proč jsem tady“.

Víra v Boha není berličkou pro psychiku člověka. Vztah a napojení zpět na něj je lidem nabízeno k prožití kvalitního života a využití jejich plného potenciálu, který člověk často sám v sobě složitě hledá. Lidé touží po návratu k jednoduchosti, síle, stabilitě a úlevě od výkonu.

Být duchovně, duševně a fyzicky svobodný a zdravý člověk, který stojí pevně nohama na zemi a zároveň je pod duchovní ochranou – takto je možné žít. Takto máme žít.

Znovu zažívat opravdovou vděčnost za život, mít radost a cítit úlevu, být pomocníkem druhých, má být běžnou součástí našeho každodenního života. A pokud se tak neděje, něco je třeba změnit.

BŮH A ČLOVĚK

Setkání a vytvoření osobního vztahu s Bohem je přirozená podstata našeho života a hlavním záměrem. Obrátit se k Bohu a chtít ho poznat je svobodné rozhodnutí každého člověka, které může ve svém životě udělat.

Osobní setkání s Bohem a navázání vztahu s ním je nepředatelný zážitek - pro každého člověka jedinečně připravený.

Určité vnímání Boha v životě každého z nás je jedna věc, takzvané znovuzrození - duchovní srovnání, věc druhá. Člověk, který se pro tento krok rozhodne, prožije celkové „očištění“ skrze vyjádření upřímné pokory k Bohu, požádání o pomoc a o odpuštění svých chyb.

Ten, kdo za svého života geniálně prezentoval osobní, zdravý vztah s Bohem byl Ježíš. Ten v celém procesu hraje zásadní roli a je výsadou každého člověka ho charakterově poznat. Vědět, jaký byl za svého života a jakou úlohu hraje v setkání s Bohem dnes.

Získat znovu plnohodnotný status Božího dítěte (ať už je nám 20 či 50), autoritu a sílu a slyšet jeho hlas je to, po čem jistě téměř každý člověk hluboko v srdci touží.

Možná že nevěříš v Boha, ale on stále věří v Tebe.